V naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2023

Banja Luka, 26 -27. april 2023.

Naučno-stručni multidisciplinarni simpozijum ''Energetska efikasnost - ENEF 2023'' održaće se 26. i 27. aprila 2023. godine po peti put u organizaciji Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog, Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, te uz podršku Saveza energetičara Republike Srpske.

ENEF 2023 će se održati u prostorijama pametne zgrade kompanije Lanaco.

Kvalitet prethodnog skupa, održanog 2019. godine, zvanično je prepoznat od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Vladi Republike Srpske koje ga je klasifikovao 2021. godine kao Naučni skup republičkog značaja. Na predstojećem skupu će se tradicionalno okupiti veliki broj učesnika i stručnjaka iz oblasti energetske efikasnosti iz Republike Srpske i okruženja uz predstavnike proizvođača koji nude savremena tehnička rješenja u ovoj oblasti. Pozivamo zainteresovane autore da dostave radove (naučne i stručne) najkasnije do 12. februara 2023. godine putem platforme Microsoft CMT. Svi primljeni radovi podliježu recenziji od strane Programskog odbora Simpozijuma i eksternih recenzenata. Radovi se mogu napisati na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine i engleskom jeziku. Uputstvo za pripremu radova može se preuzeti ovdje.


Važni datumi:
12.2.2023 - Konačan rok za dostavljanje radova
30.3.2023 - Rok za obavijest o rezultatima recenzije i odluke o prihvatanju rada za objavu rada na Konferenciji
26. i 27.4.2023 - Konferencija


Kotizacija:
150KM* - kotizacija po radu (za jednu osobu)
100KM* - kotizacija za prisustvo ostalih autora rada na konferenciji (po osobi)
100KM* - prisustvo na konferenciji bez učešća sa radom


*U cijenu je uključen PDV.
Prilikom uplate iz inostranstva autori snose sve dodatne bankarske troškove i/ ili troškove prenosa sredstava u cjelosti (bank transfer fee). Ukoliko autor ima više radova, autor plaća kotizaciju po svakom radu pojedinačno.
Zaposleni i studenti sa Univerziteta u Banjoj Luci, kao i članovi programskog odbora su oslobođeni plaćanja kotizacije na konferenciji.


Uputstvo za uplatu kotizacije za učešće na simpozijumu je dostupno na linku.

 

Organizatori simpozijuma

 
 

Prethodna izdanja simpozijuma