V naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2023

Banja Luka, 26 -27. april 2023.

Sponzori simpozijuma ENEF 2023

ZLATNI SPONZORI SIMPOZIJUMA

Alumil


Lanaco informacione tehnologije


 

PARTNERI

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske

UNDP


 

SREBRNI SPONZORI SIMPOZIJUMA

Schneider Electric

 

Reynaers Aluminium


 

STANDARDNI SPONZORI SIMPOZIJUMA

Baumit