III naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2017

Banja Luka, 3 - 4. novembar 2017.

ZBORNIK RADOVA

(ISBN 978-99955-46-27-4)
Kompletan Zbornik radova može se preuzeti ovdje.

Sistem energetske sertifikacije zgrada u Srbiji i usaglašenost sa zahtevima EPBD
Autor: Maja Todorović

Reprezentativni faktori oblika stambenih kuća i zgrada Bosne i Hercegovine za određivanje referentnih energetskih razreda
Autori: Darija Gajić, Darko Todorović i Nermina Zagora

Ispitivanje toplotne izolovanosti novoizgrađenog objekta uprave Policije Distrikta Brčko
Autori: Aleksandar Janković, Darija Gajić, Biljana Antunović, Saša Čvoro i Mladen Slijepčević

Analiza uticaja promjene saobraćajnih prioriteta i navika na održivost gradske sredine, na primjerima Ljubljane i Banja Luke
Autori: Malina Čvoro i Ena Hadžić

Mogućnosti primjene aktivnih solarnih sistema u jednoporodičnom stanovanju - analiza regiona
Autori: Malina Čvoro i Slađana Janković

Termalni komfor na gradskom trgu građenom u drugoj polovini 20. veka: na primeru Niša i Leskovca
Autori: Aleksandra Đukić, Jelena Đekić i Petar Mitković

Poprečno prirodno provjetravanje i energetski efikasna i održiva gradnja
Autor: Saša Čvoro

Analiza ostvarenog povećavanja energetske efikasnosti pogona pumpnog postrojenja sa frekvencijskom regulacijom
Autori: Radenko Marjanović i Petar Matić

Optimalno upravljanje asinhronom mašinom u pogonu električnih vozila
Autori: Vladimir Popović, Miloš Kukić, Đura Oros, Roberto Varga i Darko Marčetić

Matematički model visokobrzinskog sinhronog motora sa permanentnim magnetima sa uvaženim gubicima u gvožđu
Autori: Petar Matić, Marko Gecić, Darko Marčetić, Vladimir Popović i Đura Oros

Analiza mogućnosti minimizacije gubitaka sinhronog motora sa stalnim magnetima na rotoru pogodnog za primenu u uređajima široke potrošnje
Autori: Darko Marčetić, Marko Gecić i Petar Matić

Primena aktivnih ispravljača u elektromotornim pogonima visoke energetske efikasnosti
Autori: Marko Šinik, Leposava Ristić, Milan Bebić, Saša Štatkić, Dragan Jevtić, Neša Rašić i Bogdan Brković

Simulacioni model trofaznog matričnog pretvarača
Autori: Bojan Erceg, Branko Blanuša i Đorđe Lekić

Softverska i hardverska podrška trofaznim merenjima u ED mreži
Autori: Atila Juhas, Platon Sovilj i Vladimir Vujičić

Razdvajanje potrošača zasnovano na neinvazivnom praćenju potrošnje
Autori: Miloš Daković, Budimir Lutovac i Tomislav Šekara

Primjena DC portova pri zatvaranju petlji u distributivnim mrežama
Autori: Dejan Ivić, Darko Šošić i Predrag Stefanov

Metod za određivanje uticaja prepreka na godišnju proizvodnju fotonaponskih sistema
Autori: Čedomir Zeljković, Predrag Mršić i Bojan Erceg

Uticaj tankih prevlaka na povećanje efikasnosti fotonaponske konverzije
Autori: Danijela Vuković, Jovan Šetrajčić i Siniša Vučenović

Klasifikacija fotonaponskih sistema integrisanih na omotač zgrade
Autori: Ernad Šabanović, Marko Ikić, Slobodan Lubura i Milomir Šoja

Optimizacija održavanja napajanja telekoma uvođenjem novih metoda i mjerenja
Autor: Milan Paripović

Razvoj tehnologija za proizvodnju korisnih oblika energije - Čiste tehnologije i održivi razvoj
Autori: Zdravko Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Aleksandar Milašinović, Darko Knežević i Jovan Škundrić

Energetska efikasnost termoenergetskih postrojenja - Faze i metodologija realizacije izrade Studije na primjeru RiTE Ugljevik instalisane snage 300 MW
Autori: Zdravko Milovanović, Momir Samardžić, Vinko Babić i Svetlana Dumonjić-Milovanović

Biomasa kao zamjena za fosilna goriva u sistemima daljinskog grijanja
Autori: Vinko Babić i Zdravko Milovanović

Energetska efikasnost termoenergetskih postrojenja - Rezultati optimizacije na primjeru RiTE Ugljevik instalisane snage 300 MW
Autori: Zdravko Milovanović, Momir Samardžić, Darko Knežević, Aleksandar Milašinović i Svetlana Dumonjić-Milovanović

Neka razmišljanja o planiranju optimalnog korišćenja obnovljivih izvora energije sa socijalnog i aspekta održivog razvoja - Objektivno vrednovanje i socijalni aspekt
Autor: Zdravko Milovanović

Banjaluka kao pametni grad do 2040-te
Autori: Slađana Janković, Marija Lukač i Petar Gvero

Analiza mogućnosti unapređenja energetske efikasnosti kod toplana i industrijskih kotlarnica na ugalj
Autori: Goran Jankes, Nikola Tanasić, Mirjana Stamenić, Tomislav Simonović, Nikola Petković, Aleksandar Nikolić, Marko Radosavljević i Miloš Saleta