IV naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2019

Banja Luka, 14 -15. novembar 2019.

[ PREDAVANJA PO POZIVU ]

ULOGA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA PUTU PREMA 1,5℃

Prof. dr Slavko Krajcar

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb, Hrvatska

Energetska je učinkovitost, zajedno s obnovljivim izvorima energije, prepoznata kao poluga za ostvarivanje triju ključnih politika: zaštita okoliša, energetska sigurnost i ekonomski prosperitet putem inovativnih tehnologija. Znanje, inovativnost i održivost osnovni su elementi europske strategije za 21. stoljeće. U tom pogledu, EU je odlučna izgraditi Europu koja koristi resurse s povećanom upotrebom obnovljivih izvora energije, moderniziranim prometnim sektorom, energetski učinkovitim zgradama i proizvodima, kao i drugim zelenim tehnologijama. EU je formulirala svoj cilj postati „najkonkurentnijim i najdinamičnijim gospodarstvom u svijetu temeljenom na znanju“. Iskorištavanje potencijala koji donosi energetska učinkovitost može biti veliki doprinos ostvarenju tog cilja. U dokumentu "Europa 2020: Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast" Europska je komisija dodijelila važnu ulogu energetskoj učinkovitosti. Treća je to poluga Energetske unije. Međutim, provedba ovih političkih ciljeva zahtijeva i odgovarajuće ambiciozne regulatorne okvire. Okviri koji su do sada postavljeni pomogli su nam da ostvarimo cilj 20+20+20 u 2020. Što nas čeka u sljedećemu razdoblju i ciljevima 32+32,5 koje si je EU postavila za 2030.? Koje su prepreke i koje su šanse? Jesmo li dovoljno ambiciozni? Što je do sada učinila Republika Hrvatska? To i drugo pitanja su koja će biti postavljena u predavanju: „Uloga energetske učinkovitosti na putu prema 1,5℃“ („The Role of Energy Efficiency on the way to +1,5C“).

KORACI U UNAPREĐENJU LEGISLATIVE U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADAMA

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske
Miladin Gaćanović, dipl. inž. građ., pomoćnik Ministra

STRATEGIJA OBNOVE ZGRADA

Esad Smajlović, dipl. inž. maš., GIZ

BANJA LUKA - STRATEŠKI CILJ „PAMETNI GRAD”

Mr Igor Radojičić, gradonačelnik Banje Luke