IV naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2019

Banja Luka, 14 -15. novembar 2019.

[ SPONZORI I PARTNERI]

Sponzori i partneri

 

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske

Schneider Electric, Bosna i Hercegovina

Razvojni program Ujedinjenih nacija
(United Nations Development Programme - UNDP)

Mako Print štamparija