IV naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2019

Banja Luka, 14 -15. novembar 2019.

[ PROGRAM ]

Četvrtak, 14. novembar 2019.

11:30 - 19:00
Registracija učesnika (Hotel Bosna)
12:00 - 12:45

Svečano otvaranje (Hotel Bosna)

12:45 - 13:00
Pauza za kafu (Hotel Bosna)
13:00 - 15:00

Predavanja po pozivu (Hotel Bosna)

Prof. dr Slavko Krajcar
Uloga energetske učinkovitosti na putu prema 1,5℃
[ PDF]

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
Miladin Gaćanović, dipl. inž. građ., pomoćnik Ministra
Koraci u unapređenju legislative u oblasti energetske efikasnosti u zgradama [ PDF]
Esad Smajlović, dipl. inž. maš., GIZ
Strategija obnove zgrada [ PDF]

Mr Igor Radojičić, gradonačelnik Banje Luke
Banja Luka - strateški cilj „Pametni grad”

15:00 - 16:00
Ručak (Hotel Bosna)
16:00 - 17:00

Prezentacije sponzora (Hotel Bosna)

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske [ PDF]

Schneider Electric

17:00 - 18:00

Tehnička sesija A (Hotel Bosna)

Efikasnost u zgradarstvu 

18:00 - 18:45

Tehnička sesija B (Hotel Bosna)

Obnovljivi izvori energije

20:00
Zajednička večera (Banjalučki splav)
 

Petak, 15. novembar 2019.

09:00 - 10:30

Tehnička sesija C (Hotel Bosna)

Efikasnost elektroenergetskih i termoenergetskih sistema

10:30- 11:00
Pauza za kafu (Hotel Bosna)
11:00 - 12:30

Tehnička sesija D (Hotel Bosna)

Efikasnost industrijskih sistema

12:30 - 13:30

Prezentacije po pozivu (Hotel Bosna)

Ministarstvo energetike i rudarstva Vlade Republike Srpske
Nova regulativa za unapređenje energetskog menadžmenta u Republici Srpskoj [ PDF]

SolaRS: Web-orijentisan sistem za procjenu isplativosti izgradnje fotonaponskih sistema (studentski projekat) [ PDF]

UNDP: United Nations Development Programme (prezentacija partnera simpozijuma)

13:30
Ručak (Hotel Bosna)
 

Raspored radova po tehničkim sesijama

Sesija A| Četvrtak, 14. novembar 2019.
Predsjedavajući: Biljana Antunović i Darija Gajić

Mogućnosti energetskog unapređenja vertikalnog neprovidnog omotača u zavisnosti od stepena zaštite zgrade
Darija Gajić, Slobodan Peulić i Milica Malešević

Unapređenje poda na tlu postojeće zgrade u Banjoj Luci savremenim toplotno izolacionim materijalom
Darija Gajić, Biljana Antunović i Diana Stupar

Novi termoelektrici u funkciji prigušenja toplotnog rasipanja
Sinisa Vucenovic, Jovan Setrajcic i Stevo Jaćimovski

Analiza energetske efikasnosti sistema grijanja objekta u funkciji administrativnog centra
Milan Pupčevic, Petar Gvero i Milovan Kotur

 

Sesija B| Četvrtak, 14. novembar 2019.
Predsjedavajući: Tatjana Pešić-Brđanin i Čedomir Zeljković

Uticaj neutronskog i gama zračenja na vek trajanja solarnih ćelija u realnim uslovima
Vesna Dragišić, Milenko Stanković, Dragan Brajović i Nenad Kartalović

Šumske kulture kao obnovljivi izvor energije
Alen Gačić i Zoran Govedar

Analiza performansi samostalnih fotonaponskih sistema za napajanje baznih stanica mobilne telefonije
Čedomir Zeljković, Predrag Mršić i Bojan Erceg

 

Sesija C|Petak, 15. novembar 2019.
Predsjedavajući: Predrag Petković i Zdravko Milovanović

Odziv modernih vjetroagregata na propade napona u priključnoj mreži
Predrag Mršić i Željko Đurišić

Optimalno pozicioniranje prigušnica u prenosnoj mreži Bosne i Hercegovine
Jovana Tuševljak i Željko Đurišić

Gubici na EE mreži usled korišćenja opreme za rudarenje kriptovaluta
Dejan Stevanović, Miona Andrejević Stošović, Marko Dimitrijević i Predrag Petković

Ocjena energetske efikasnosti termoelektrane - Primjer RiTE Ugljevik nominalne snage 300 MW
Zdravko Milovanović, Valentina Janičić Milovanović, Snježana Milovanović i Momir Samardžić

Upravljanje projektom energetske efikasnosti na termoenergetskim postrojenjima
Zdravko Milovanović, Valentina Janičić Milovanović i Snježana Milovanović

Optimizacija i verifikacija sistema besprekidnog napajanja u TS 110/20 kV Laktaši 2
Zdravko Peric, Željko Despotović i Branislav Koprena

 

Sesija D| Petak, 15. novembar 2019.
Predsjedavajući: Branko Blanuša i Petar Matić

Uticaj CFL i LED rasvjetnih tijela na kvalitet električne energije
Sanja Jović, Marko Ikić, Mladen Banjanin i Goran Vuković

Projektovanje pasivnog kompenzatora neaktivne snage industrijskog potrošača
Predrag Mršić, Nemanja Kitić, Bojan Erceg, Đorđe Lekić, Čedomir Zeljković i Petar Matić

Korišćenje TRNSYS softvera kao alata u dimenzionisanju i optimizaciji sistema za solarno zagrijavanje tople potrošne vode
Diana Bogdan, Petar Gvero i Milovan Kotur

Graphical user interface for self-commisioning of induction motor drive insuring high-efficiency of electical vehicle
Renata Srbljanin, Vladimir Popovic, Roberto Varga, Petar Matic i Darko Marcetic

Telekom je lider u energetskoj efikasnosti
Milan Paripović

Regeneracija kinetičke i potencijalne energije u industrijskim sistemima
Slobodan Lubura