IV naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2019

Banja Luka, 14 -15. novembar 2019.

[ PREZENTACIJE PO POZIVU ]

NOVA REGULATIVA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKOG MENADŽMENTA U REPUBLICI SRPSKOJ

Ministarstvo energetike i rudarstva Vlade Republike Srpske

SolaRS: WEB-ORIJENTISAN SISTEM ZA PROCJENU ISPLATIVOSTI IZGRADNJE FOTONAPONSKIH SISTEMA

Studentski projekat

SolaRS je web-orijentisan sistem koji nudi analizu energetske i finansijske isplativosti izgradnje solarne elektrane i jedini je takav sistem prilagođen za tržište Republike Srpske. SolaRS omogućava vlasnicima kuća, zgrada, zemljišta i drugim investitorima jednostavnu procjenu proizvodnje električne energije, troškova ugradnje i kreditnog finansiranja potencijalne solarne elektrane. Rezultati proračuna u sistemu SolaRS su prikazani u vidu reprezentativnih tabela i dijagrama i mogu se jednostavno preuzeti u digitalnoj formi. SolaRS, pored osnovne namjene, proizvođačima i distributerima opreme nudi mogućnost popunjavanja baze podataka sa karakteristikama novih invertora i solarnih panela koji će biti dostupni za proračune potencijalnih solarnih elektrana.

SolaRS je dostupan na: http://solars.etf.unibl.org/