IV naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2019

Banja Luka, 14 -15. novembar 2019.

ZBORNIK RADOVA

(ISBN 978-99955-46-39-7)
Kompletan Zbornik radova može se preuzeti ovdje.

Mogućnosti energetskog unapređenja vertikalnog neprovidnog omotača u zavisnosti od stepena zaštite zgrade
Autori: Darija Gajić, Slobodan Peulić i Milica Malešević

Unapređenje poda na tlu postojeće zgrade u Banjoj Luci savremenim toplotno izolacionim materijalom
Autori: Darija Gajić, Biljana Antunović i Diana Stupar

Novi termoelektrici u funkciji prigušenja toplotnog rasipanja
Autori: Sinisa Vucenovic, Jovan Setrajcic i Stevo Jaćimovski

Analiza energetske efikasnosti sistema grijanja objekta u funkciji administrativnog centra
Autori: Milan Pupčevic, Petar Gvero i Milovan Kotur

Šumske kulture kao obnovljivi izvor energije
Autori: Alen Gačić i Zoran Govedar

Analiza performansi samostalnih fotonaponskih sistema za napajanje baznih stanica mobilne telefonije
Autori: Čedomir Zeljković, Predrag Mršić i Bojan Erceg

Odziv modernih vjetroagregata na propade napona u priključnoj mreži
Autori: Predrag Mršić i Željko Đurišić

Optimalno pozicioniranje prigušnica u prenosnoj mreži Bosne i Hercegovine
Autori: Jovana Tuševljak i Željko Đurišić

Gubici na EE mreži usled korišćenja opreme za rudarenje kriptovaluta
Autori: Dejan Stevanović, Miona Andrejević Stošović, Marko Dimitrijević i Predrag Petković

Ocjena energetske efikasnosti termoelektrane - Primjer RiTE Ugljevik nominalne snage 300 MW
Autori: Zdravko Milovanović, Valentina Janičić Milovanović, Snježana Milovanović i Momir Samardžić

Upravljanje projektom energetske efikasnosti na termoenergetskim postrojenjima
Autori: Zdravko Milovanović, Valentina Janičić Milovanović i Snježana Milovanović

Optimizacija i verifikacija sistema besprekidnog napajanja u TS 110/20 kV Laktaši 2
Autori: Zdravko Peric, Željko Despotović i Branislav Koprena

Uticaj CFL i LED rasvjetnih tijela na kvalitet električne energije
Autori: Sanja Jović, Marko Ikić, Mladen Banjanin i Goran Vuković

Projektovanje pasivnog kompenzatora neaktivne snage industrijskog potrošača
Autori: Predrag Mršić, Nemanja Kitić, Bojan Erceg, Đorđe Lekić, Čedomir Zeljković i Petar Matić

Korišćenje TRNSYS softvera kao alata u dimenzionisanju i optimizaciji sistema za solarno zagrijavanje tople potrošne vode
Autori: Diana Bogdan, Petar Gvero i Milovan Kotur

Graphical user interface for self-commisioning of induction motor drive insuring high-efficiency of electical vehicle
Autori: Renata Srbljanin, Vladimir Popovic, Roberto Varga, Petar Matic i Darko Marcetic

Telekom je lider u energetskoj efikasnosti
Autor: Milan Paripović

Regeneracija kinetičke i potencijalne energije u industrijskim sistemima
Autor: Slobodan Lubura