IV naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2019

Banja Luka, 14 -15. novembar 2019.

[ VAŽNI DATUMI ]

Poziv za dostavljanje radova i prezentacija

03. jun 2019.

Rok za dostavljanje radova

13. oktobar 2019.

06. oktobar 2019.

25. septembar 2019.

Obavještenje o prihvatanju radova

25. oktobar 2019.

10. oktobar 2019.

Početak simpozijuma

14. novembar 2019.