IV naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2019

Banja Luka, 14 -15. novembar 2019.

[ KONTAKT ]

Kontaktirajte nas

Univerzitet u Banjoj Luci
Elektrotehnički fakultet

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

E-mail: enef@etf.unibl.org
Telefon: +387(51)221-824

 

Dobijajte obavještenja o Simpozijumu na e-mail?

Ako želite da dobijate informacije o Simpozijumu na e-mail, upišite svoj e-mail u polje ispod i kliknite na pošalji.